FC Tân Lợi

Chào mừng tới Fc Tân Lợi (Tan Loi secondary school)

Mỗi người 20k mua banh futsan lên quảng trường đá tập nha.